Fotky

Edvin ešte ako Lajos Edvin Csűry
String and Beats
Virtuoso *
Stradivarius *
Ostatné - rôzne promo fotky


* Fotky ktoré boli pravdepodobne nafotené ako promo alebo po albume.(T.j. nie som si istá, že patria zrovna sem)