Prezentácia knihy Jany Rudkovskej
The Presentation of Yana Rudkovska's bookPrezentácia nového albumu Dimu Bilana
The Presentation of new Dima Bilan album Believe