Live with Dima Bilan, Eurovision Tour 2008

Turné Dimu Bilana s Edvinom po Európskych mestách. V ruskom jazyku.
Tour of Dima Bilan with Edvin through European Cities. In Russian language.


Fínsko - Švédsko (skoro v celom)/ Finland - Sweden 1 (almost in all)


Fínsko - Švédsko / Finland - Sweden 2 (0:00-5:18, 6:15-9:40)


Nórsko / Norway 1 (1:58-2:01, 2:50-2:58, 5:08-6:24, 6:55-7:16)


Nórsko / Norway 2 (1:20-29, 4:23-5:30, 6:28-9:43)


Írsko / Ireland (2:08-2:20, 8:00-9:19)


Anglicko / England 1 (0:50-2:23,7:05-10:58)


Anglicko / England 2 (3:38-5:56)


Belgicko (vystrihnuté sú len časti s Edvinom, na YT je to bez zvuku, chcela som zostriha aj ostatné, ale zvuk ostal trocha asynchronny...)/
Belgium (Only Edvin's parts cutted, because on YT it is without sound. I wanted to cut also other videos, but after that, it is a little asynchronous)
Francúzsko (skoro v celej)/ France 1 (almost in all)


Francúzsko / France 2 (1:30-2:00, 7:13-25)


San Marino 1 (1:26-3:11, 4:22-5:07, 6:59-9:08)


San Marino 2 (skoro v celej/almost in all)