Rôzne rozhovory, ceny...
Various interviews, awards...

Radio Mix 25.5.2009

Rozhovor s Edvinom z Októbra 2008 v ruskom Jazyku
Interview with Edvin Marton from October 2008 in Russian language

O Plučšenkovi, ich stretnutí, o jeho (Edvinovom) korčuľovaní na ľade, o tom, že rád relaxuje v prírode, má rád prírodu a more, slnko, kde píše hudbu, tiež hovorí o novom albume, ktoré budé romantické a budú tam aj známe ľúbostné filmové melódie a nakoniec, že má rád dievčatá veselé a dievčatá, ktoré môže veľmi milovať.

About Plushenko, about Edvin's skating, about that, that he likes to relax in nature, sea and sun, where he write music, he is talking about his new album, which will be full of lovesongs and there will be also famous movie lovesongs, and in the end he is talking about that, that he likes bright girls and girls which he can love much.


Emmy 2006

Comedy Club 26.1. 2008

Tlačovka v Bielorusku / Press-conference in Belaruss 24.10.2008

Aby ste aj rozumeli na čom sa tam všetci tak zabávajú, tak vám tu napíšem čo sa tam hovorí:
Na úvod hovoria o šou, o tom že radi vytvárajú históriu, že prvý krát vytvorili spolu historiu na Olympiáde, kde spolu hudobník a korčuliar vystupovali pred 300 milionmi ľudí, v četne televízie. Potom to bola Eurovízia, kde prvý krát vystúpili spolu rusi s maďarom.
Potom sa ich pýtajú na svadbu, či bol asi Evža na Edvinovej svadbe... Edvin na to reaguje, že nebol, lebo ešte si len hľadá nevestu. Možno si nájde nejakú peknú tu v Minsku... A tak sa ho spýtajú, aká by mala byť - Edvin: "Usmievavá a... tancujúca..." (smiech) Na to, to niekto okomentuje: "To je ako Žéňa (Evžen)!" (obrovský smiech) Edvin: "Ale ja som nepovedal, že to má byť krasokorčuliarka...!" (Smiech) Evža: "Musím povedať pravdu" - spolu s Edvinom - "My nie sme gáji!" Evža: " Ja s ním nechodím!!" (Ukazujúc na Edvina). A potom sa od seba odvrhli: "Fuuuuuj!!".... (Obrovský smiech) Potom čo Plushi akože zaspí Edvinovi na pleci, Edvin tradične predstaví svoje husle a zahrá Krstného otca, potom nasledujú zábery zo šou.


In English
They speak about that, that they like to do history, first time it was on Olympic games in Torino, where musician and skater performed before 300 milions of people, contains people who watched them in TV. Then there was Eurovision, where first time performed Russians and Hungarian.
Then somebody asked on their wedding, if Evgeni was on Edvin's wedding... Edvin answered,that not, because he is still searching for bride. Maybe he find some nice here in Minsk... So there is question, what would she like, and Edvin: "Smiling and... dancing..." (laughing) So in a moment somebody told: "It's like Zenya"! (big laughing) Edvin: "But i didn't told, that she would be figureskater...!" (laughing) Evgeni: "I must tell truth" - together with Edvin - "We are not gays!" Evgeni: "I don't walk together with him!!! (Shows on Edvin). Then they fling aside: "Fuuuuj!!!... (big laughing) Then Evgeni asleep on Edvin's shoulder, and after that Edvin shows his violin and plays Godfather.

Edvin v rozhovore pre AIG.RU / Interview for AIG.RU

Rozhovor s Edvinom po rusky - 58 minút / Long interview in Russian language - 58 minutes

Z Ruskej TV / From Russian TV

Rozhovor v Rumunsku 1 s hraním / Interview in Romania 1 with playing

Rozhovor v Rumunsku 2 / Interview in Romania 2

Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2004 (Edvin po nemecky) / Euro. Figure skating champ. 2004, Edvin is speaking in german

Rozhovor Edvina s Evgenim v Buchurešti... 2007 (veľmi vtipné :D ) / Interview of Edvin with Evgeni in Bucharest, it is soo funny 2007

Edvin Marton & Evgeni Plushenko - Rozhovor 2005 / Interview from 2005

Edvin o husliah / Edvin about his violin

Kings on Ice 2008 Buchurešť / Buchurest 2008